Những đơn hàng tháng 9 lần lượt lên đường đến với nhà máy sản xuất công nghiệp

Những đơn hàng tháng 9 lần lượt lên đường đến với nhà máy sản xuất công nghiệp. Mỗi đơn hàng mang trong mình sứ mệnh khác nhau, góp phần tạo nên sản phẩm tốt giúp thị trường công nghiệp Việt Nam phát triển…