Đơn hàng những ngày giãn cách

Đơn hàng sản xuất trong những ngày giãn cách và thực hiện “3 tại chỗ” chưa bao giờ đơn giản. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, vận tải, trang thiết bị cần thiết quả thật gây ra muôn vàn khó khăn cho doanh nghiệp. Nhưng, vẫn sự nhiệt huyết đó, đoàn kết đó, luôn cháy hết mình cho từng dự án lớn, nhỏ, chưa nghỉ ngơi khi đơn hàng sắp đến tiến độ bàn giao, tăng ca không kể ngày đêm. Tất cả điều đó tạo nên văn hóa làm việc của HNT: Lấy chất lượng, tiến độ là kim chỉ nam trong mọi sản phẩm.
Chào tháng 8 và đón chờ tháng 9 với niềm hy vọng, tin tưởng Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, năng động cùng phát triển!