Tag Archives: cơ khí hnt

Đoàn chuyên gia Nhật Bản đến thăm vào khảo sát cơ sở sản xuất tại công ty Cơ Khí HNT

Ngày 6/5/2020, công ty Cơ Khí HNT rất hân hạnh được đoàn chuyên gia đến [...]