Những chuyến hàng mang theo hy vọng về một năm mới thành công.

Những chuyến hàng mang theo hy vọng về một năm mới thành công.
2021 – một năm khó khăn về mọi lĩnh vực, vượt qua giới hạn của rất nhiều quốc gia trên thế giới, và Việt Nam không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi của từng cá nhân, tập thể, toàn bộ đơn hàng do HNT thiết kế, sản xuất đều vượt xa tiến độ mục tiêu.
2022 – đến với niềm tin chiến thắng dịch bệnh, khôi phục mạnh mẽ nền kinh tế đã và đang phát triển không ngừng.
Những chuyến xe trong ngày đầu năm mới đưa sản phẩm của HNT đến khắp nhà máy, khu công nghiệp trên toàn quốc cùng niềm tin, niềm hy vọng về một năm đầy ắp thành công.