Dự án bàn thao tác và kệ nhà kho tại KCN Bá Thiện 2 – Vĩnh Phúc

Nhà máy sẵn sàng đi vào hoạt động. Không ít lần anh em phải căng mình chạy đua tiến độ. Nhưng, đây có lẽ là dự án đáng nhớ nhất của team lắp ráp thuộc công ty HNT. Tâm huyết, làm việc không biết mệt mỏi, 3 đêm liên tục “chiến đấu” đến 2h sáng, cuối cùng dự án đã hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Cảm ơn những con người “không phổi”, cảm ơn vì tất cả…