Tag Archives: kệ nhà kho

Dự án bàn thao tác và kệ nhà kho tại KCN Bá Thiện 2 – Vĩnh Phúc

Nhà máy sẵn sàng đi vào hoạt động. Không ít lần anh em phải căng [...]