Tag Archives: Fan Filter Unit

Thiết bị cung cấp không khí tinh khiết cho phòng sạch – Fan Filter Unit

Fan Filter Unit (FFU) là thiết bị lọc khí được sử dụng phổ biến trong [...]

Fan Filter Unit (FFU) – Cung cấp không khí tinh khiết cho phòng sạch

Fan Filter Unit (FFU) là một thiết bị lọc khí được sử dụng phổ biến [...]