Setup thành công đơn hàng cho đối tác Hàn Quốc

Setup thành công đơn hàng cho đối tác Hàn Quốc. Chất lượng và tiến độ luôn được HNT đề trọng, được xem như kim chỉ nam khi thực hiện mỗi đơn hàng. Trước những thử thách lớn về số lượng, khối lượng, tiến độ bàn giao sản phẩm, HNT với lực lượng nhân sự hùng hậu, từ thiết kế, bóc tách bản vẽ đến khâu cắt, hàn, lắp ráp, đánh bóng, hoàn thiện sản phẩm…giúp đơn hàng luôn hoàn thành trước tiến độ đề ra.

đâ