Lắp đặt kệ công nghiệp khung thép đục lỗ

Hoàn thành đơn hàng setup toàn bộ nhà kho trong nhà máy công nghiệp. Vượt trước tiến độ bàn giao 10 ngày, nhận sự hài lòng từ khách hàng là công ty luôn tự hào và cố gắng!