Đơn hàng “Siêu to khổng lồ” đầu tiên của năm 2021

Đơn hàng “Siêu to khổng lồ” đầu tiên cập bến HNT trong năm 2021. Phôi, vật tư loading 90%. Cùng cháy với đơn hàng và mong một năm thành công rực rỡ…