Đơn hàng sẵn sàng đến với KCN Đồng Văn II

3

Lô hàng tủ kệ kỹ thuật inox và khung nhôm định hình được chở đến KCN Đồng Văn II