Tag Archives: Kệ phòng sạch

Kệ phòng sạch sẵn sàng xuất xưởng đến với KCN Đồng Văn 4.

Việc sử dụng các không gian sạch để sản xuất, đóng gói, xét nghiệm và [...]