Tag Archives: băng tải gắn trên đường ray

Băng tải monorail điện

Hệ thống băng tải monorail chạy điện (EMS) đã được thiết lập là hệ thống [...]