Tag Archives: kệ kho hàng

Kệ hạng trung dùng cho kho hàng

Kệ hạng trung dùng cho kho hàng là loại kệ có tải trọng từ 200kg [...]