123 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Đối tác sử dụng băng tải của HNT

dây chuyền băng tải
dây chuyền băng tải